Stationsgedeelte

 

Station Schwarzburg in die Heimat bestaat uit 3 onderdelen:

1. Het station met perron.

2. De ringloods met draaischijf en toegangssporen.

3. Het goederen overlaadstation.

Nummer 1 en 3 zijn op een paar details na, geheel gerealiseerd. Aan nummer 2 wordt nog gebouwd.

 

 

Ad.1

Het station, bij dag en bij schemering.

 

Ad. 2

Het gebied rond de draaischijf is een paar jaar geleden ingericht, maar niet afgewerkt. Kort geleden is het werk aan deze module hervat. Voor deze module (SB-1) staat het volgende nog op de agenda:

- Herstellen van de rijstroom naar de draaibrug. Deze werkt niet meer.

- Aansluiten en programmeren van een draaischijfdecoder.

- Installeren van twee DR4024 decoders met de bijbehorende servo's voor het op afstand en automatisch kunnen openen en sluiten van de vijf dubbele loodsdeuren van de ringloods.

- Kleine spoorcorrecties aanbrengen in de sporen met een inspectieput.

- Aankleding van de module met landschapselementen, verdere detaillering en verwering. Het wegwerken van de module-overgang.

- Lijmen van een achtergrond, voor zover die nog ontbreekt op dit deel van de baan.

 

Ad. 3

Een paar plaatjes van het goederenstation. De loodsen worden op enig moment nog gevuld met goederen.