Snelheidsmeterwagentje

 


Met de bedoeling de treinen op schaalsnelheid te laten rijden, is dit Conrad apparaatje aangeschaft.

Het geheel bestaat uit een ontvangstmodule, een netvoedingsstekker, een zendermodule, een paar jumpers en een magneetje. Het geheel moet aangevuld worden met een batterij-pack en een goederenwagen met 11,3 mm wielen.

 

Mogelijkheden en werking

Met de zender- en ontvangstmodule kan een geijkte modelsnelheid van locs en treinstellen worden gerealiseerd. Ook kan in het schermpje zichtbaar gemaakt worden hoe snel een bepaalde trein op een willekeurig moment rijdt. De module kan signalen opvangen en zichtbaar maken van 16 verschillende treinen. Door het ingeven van één van de 16 mogelijke adressen, is in het schermpje te zien wat de actuele snelheid van de betreffende trein rijdt. Daarvoor zijn echter wel 16 zendermodules nodig. Zelf is slechts één zendermodule aangeschaft, want het apparaatje zal alleen gebruikt worden voor het ijken. In het treinbesturingsprogramma kan gezien wat de (geijkte) actuele snelheid van de treinen is.

De voeding van de ontvangstmodule wordt gerealiseerd middels een netvoedingstekker. De module heeft op afroep een plekje naast de computer. De zendermodule is in een open 2-assige goederenwagon geplaatst. De voeding van de zender is middels een batterij-pack (3 x 1,2 volt) gerealiseerd maar kan ook via de rails geregeld worden. Dat is dan ook gedaan.

De treinbewegingen worden door de zender de ruimte ingezonden en komen middels reflectie via het plafond en de muren bij de ontvangstmodule terecht, waar vervolgens de actuele snelheid in het beeldschermpje verschijnt. Als de wagon (met zendermodule) langer dan 10 seconden stil staat, schakelt het apparaatje zichzelf uit. De module is geschikt voor de schalen N, TT en H0. Voor een H0 weergave hoeft niets te worden ingesteld, voor de andere schalen moet een jumper worden geplaatst. Dat is een onderdeeltje dat, voor zover ik kan beoordelen, zorgdraagt voor contact tussen twee pinnetjes waar het opgeschoven wordt. Op die wijze zal, neem ik aan, iets geactiveerd worden dat zorgt voor een registratie en weergave in een andere schaal.

 

Installatie

Voordat de snelheid gemeten kan worden, moet een hele trits handelingen uitgevoerd worden.
Het magneetje moet op de as van de wagen worden gelijmd. Voor een correcte weergave van de H0 schaalsnelheid moeten de wielen een diameter hebben van 11,3 mm. Op de zendermodule moet een adres worden geactiveerd door middel van een jumper. Op dezelfde wijze wordt hetzelfde adres op de ontvangstmodule geactiveerd. Het sensortje dat aan de zendermodule is bevestigd mag op maximaal 1,5 millimeter van het magneetje op de as worden gepositioneerd.

Het lezen in de instructie is zo gebeurd, het uitvogelen wat waar precies moet komen en het ‘aan de praat’ krijgen van het apparaatje heeft wat meer voeten in de aarde gehad. Daar ben ik, als niet-elektronicus, wel een tijdje zoet mee geweest. Een instructie in het Duits is bijgevoegd.

 

Schaalsnelheid

Nadat de module is geïnstalleerd en de eerste locs zijn geijkt, heb ik gepoogd de nauwkeurigheid van de Conrad module na te rekenen. Daar heb ik voor mijzelf geen bevredigend antwoord op kunnen formuleren.
Een meetkundige schaal van 1op 87 is wel vast te stellen: 1 werkelijke kilometer is op de H0 modelbaan 11,49 meter. (1000 meter : 87) 11,49 meter is dus één H0 schaalkilometer.
Bij het hanteren van een schaaltijd van 1 op 1 zou een modeltrein bij een snelheid van 100 km per uur, 36 (werkelijke) seconden over één schaalkilometer doen en dat lijkt (en is) veel te langzaam.
Bij het hanteren van een schaaltijd van 1 op 87 zou de modeltrein met een snelheid van 100 km per uur diezelfde afstand afleggen in 0,413 (werkelijke) seconden en dat is flitssnel, niet realistisch.  

 

Nu ik dit op papier heb gezet, vraag ik mij wel af hoe een schaaltijd ‘realistisch’ vastgesteld kan worden. De tijd delen door 87 geeft geen acceptabel resultaat, de tijd 1 op 1 overnemen in de berekening geeft evenmin een bevredigend beeld. Op de MOROP site heb ik gekeken naar een norm voor ‘H0 schaaltijd’ maar daar is niets over opgenomen.

Met 100 km per uur op de Conrad teller wordt de schaalkilometer (11 meter 49) overbrugt in circa 8 seconden en dat ziet er in mijn beleving ‘realistisch’ uit. Indien ik de geijkte BR 64, die in werkelijkheid een topsnelheid van 90 km/u heeft, op deze snelheid laat rijden, zijn de stangbewegingen nog net met het blote oog te volgen. Dat is voor mij een indicatie dat de schaalsnelheid niet ver van de grote voorbeeld zit.  

 

Duur?

Naar verwachting zal ik de module uitsluitend gebruiken voor het ijken van de snelheid. Echter als één loc geijkt is, kunnen alle andere locs, op basis van die ene loc, ook op snelheid geijkt worden. Zo bezien, zal de module slechts één keer gebruikt hoeven worden en voor een eenmalig gebruik is het wel een bedragje. Niets staat het vaker gebruiken echter in de weg en het apparaatje heeft bovendien meer functionaliteit in zich. Voor het benutten (indien gewenst) van alle mogelijkheden zijn wel weer meerdere zendmodules nodig.

Alternatieven voor de Conrad constellatie zijn er. Bij mij bekende mogelijkheden om de modelsnelheid te ijken zijn;
-met behulp van een treinbesturingsprogramma (en twee contactpunten) en
-met de Fleischmann ‘snelheid meetwagon’ (art. 5555).

Voordeel van de Fleischmann is dat je met één wagon ‘klaar’ bent. Nadeel is dat je langs de baan moet ‘rennen’ om de actuele snelheid af te lezen. Op zichzelf is het aardig om te weten of de Fleischmann schaalsnelheid afwijkt, dan wel identiek is aan die van de Conrad module. Afhankelijk van welk wagonnetje en batterijsetje bij de Conrad module gebruikt wordt, is de prijs ongeveer hetzelfde.

Het is een apparaatje dat prima gebruikt kan worden voor het snel en eenvoudig ijken van locomotieven. Per snelheidsstap wordt de getoonde snelheid in het treinbesturingsprogramma geregistreerd. Indien alle (28) stappen zijn geregistreerd kan de loc met een geijkte snelheid de baan op. De schaalsnelheid komt realistisch over. De prijs is niet onoverkomelijk.

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb